sterk in ophangsystemen

Arnold Jansen overledenMet diepe verslagenheid laten wij u hierbij weten dat onze zeer gewaardeerde collega Arnold Jansen donderdag 17 november 2022 is overleden. 
Arnold was vanaf december 2020 al ziek. Na een lange periode van behandeling leek het erop dat hij volledig zou herstellen. Tot groot verdriet bleek de ziekte opnieuw en zeer ernstig toe te slaan. Na een kort ziekbed is hij thuis ingeslapen.
Arnold was vanaf 1994 voor ons werkzaam en voor veel van onze relaties het “gezicht” van Mepaco. Wij denken met respect en warmte terug aan zijn deskundigheid, enthousiasme, optimisme en enorme betrokkenheid bij Mepaco. 

Mede namens de collega’s van Mepaco wensen wij zijn partner Ingrid, zoon Quin, familie en allen die hem moeten missen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Hoogachtend,

Edwin Plomp
Mepaco